top of page

Restaurering

 Portalelen till reservoaren är K-märkt. Men på insidan finns också värdefulla ting som vi skulle vilja återställa så att de blir både användbara och synliga för besökarna. Ett av dem är denna vackra spiraltrappa som leder ner till pumpen.

Ljudmuseum

Det fantastiska ljudfenomenet i denna reservoar vill vi använda som inramning till en upplevelselabyrint där flera ljud-stationer står till förfogande för besökarna. Under guidning får man själv prova att spela på olika specialbyggda instrument eller ljudkällor. 

Detta projekt kommer att framförallt utvecklas i samverkan med våra skolvisningar. 

 Natur- & kulturhus

Vår syn på kultur som motsatt till natur kan och måste ifrågasättas speciellt idag med tanke på hur vi ställer om i förhållande till naturen efter en tid av naiv industrialism och blind tillväxt.  Kulturtemplet är ett projekt som vill se Natur och Kultur samverka.  Vi vill utifrån permakultur arbeta med grönområdet utanför. De naturliga förutsättningar som inne i reservoaren fortfarande regerar; fukten, kylan, mörkret, och inte minst akustiken, har gett oss nya infallsvinklar i vårt skapande som kan vara inspirerande för en vidare syn på kultur. 

Berättelsen

Reservoaren har en historia som vi gärna vill ta fram. Vet du något  reservoarens historia? dela gärna det med oss. 

Tempelterapi
IMG_0383.jpg

Ytterligare en inriktning i Kulturtemplets målsättningar är den terapeutiska.  Den handlar om att erbjuda sinnliga upplevelser där man antingen själv, i par eller i grupp kan vara i en miljö som är avlägsen från vardagen, bortanför krav och invanda beteendemönster, bortanför tanken och den verbala kommunikationen.  

bottom of page